REACh

Het project REACh om de veiliigheid bij het verwerken van chemische producten te stimuleren leidt in de praktijk tot veel administratieve lasten voor die instanties die er mee worden geconfronteerd.
Om de administratieve lasten van de verfgroothandel en de producent te reduceren heeft de VVVF samen met de VVVH naar aanleiding van REACh de website VeiligmetVerf.nl opgestart met het doel de verplichte distributie van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en gebruiksinstructies voor de bedrijfskolom  te vereenvoudigen. XiTec als ontwikkelaar van het Software pakket PaintPro heeft daarom ook meteen voorzieningen in de software opgenomen.

De verspreiding van de VIB’s is zowel voor de producent als de verfgroothandel van belang en wettelijk verplicht. De producent dient deze aan te bieden aan de verfgroothandel. De verfgroothandel op zijn beurt dient deze aan te bieden aan de professionele schildersbedrijven.
Daar zowel producenten als verfgroothandels gebruik maken van PaintPro, is de applicatie binnen PaintPro hiervoor zo ontwikkeld dat beide partijen hiervan gebruik kunnen maken en voldoen aan de vereiste regelgeving. Voor het gebruik van deze website is een handleiding opgesteld. In dit document  “VMV-EG Gebruikershandleiding.pdf”. wordt het proces voor de verspreiding van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) beschreven zoals reeds geïmplementeerd binnen PaintPro. Voor de inhoudelijke aspecten van REACh en de functionaliteiten van de website “VeiligmetVerf” zijn diverse documenten  opgesteld door de VVVF.

LET OP:
Als men als verfgroothandel zelf producten importeert waarvoor een VIB vereist is, of men maakt gebruik van eigen private label producten, dan vervult men de rol van producent en is men zelf verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en verstrekken (uploaden) van de vereiste VIB’s. Men kan contact opnemen met de VVVF voor het verkrijgen van een toegangscode voor de rol van producent.
Wij als XiTec zijn aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de VVVF en VVVH met betrekking tot dit onderwerp en hebben de benodigde procedures reeds in onze PaintPro software opgenomen. Daarnaast kunnen we u als klant begeleiden met de implementatie hiervan.

De overheid is zeer strikt in de controle op het nakomen van de richtlijnen. Niet voldoen aan de richtlijnen leidt to forse boetes! Laat het niet zo ver komen en neem snel contact met ons op: info@xitec.nl

To top